IS DIRECT TRADER je inf.sustav namijenjen podršci SPECIJALIZIRANE MALOPRODAJE I VELEPRODAJE (SERVISI, AUTODIJELOVI…), a podržava i RAD S ULAZNOM I IZLAZNOM KOMISIJOM, izradu RADNIH NALOGA ZA PROIZVODNJU itd.

Pogodan je za serverski rad u smislu da nekoliko kompjutora može obavljati iste ili različite segmente poslova na zajedničkoj bazi podataka. Pri tome svaka stanica može imati aktivirane ili deaktivirane pojedine dijelove programa, ovisno o potrebama korisnika. Program od 1.1.2022. može raditi i sa bazom smještenom u CLOUD-u.

Bitna karakteristika je da može pratiti robno materijalno po stvarnim nabavnim i prodajnim cijenama jer se kod izrade dokumenata ili računa odmah rade veze na primke, a što kod nekih djelatnosti može dati vrlo korisnu informaciju. Može raditi i bez vezanja na ulaze i tada radi kao klasični program koji koristi prosječnu nabavnu cijenu ili zapisnike o pr. cijena i knjigu popisa.


Artikli se prijavljuju u dijelu menija „Matični“ u kojem se osim artikala prijavljuju i posl.partneri, djelatnici, vrste plaćanja itd.

Artikle je moguće označiti kao skladišne ili usluge, a ako se koristi opcija sa radnim nalozima moguće je formirati i normative koje kasnije koriste radni nalozi.

Kod prijave partnera moguće je definirati rabatne grupe za određene kupce po više kriterija. Također moguće je i formirati cjenike po partneru i artiklu i to na način da se predefiniraju ili da se automatski kreiraju kod izrade računa.


Roba ulazi u skladište kroz formu za izradu primke. Kod izrade se unosi nabavna cijena, a moguće je i podesiti da program nudi zadnju nabavnu i rabat od pojedinih dobavljača. Što se tiče prodajne cijene, moguće je program podesiti da nudi trenutno zadanu prodajnu cijenu u programu ili da određuje prodajnu cijenu na osnovu unesene marže. Moguć je i obračun zavisnih troškova na nivou stavke (kunski ili postotni). Moguć je i PRERAČUN ZAVISNIH TROŠKOVA na temelju unesenih pojedinačnih stavki zavisnih troškova, pa onda program proporcionalno izračuna zavisne troškove za svaki pojedini komad na ulaznoj primci, a na temelju unesene nabavne cijene dobavljača.


Nakon što je roba ušla u skladište na temelju primke ( ili komisijske primke) ona može izaći kroz gotovinski račun POS kase, veleprodajni račun, otpremnicu/izdatnicu (običnu ili komisijsku) ili radni nalog. Sve je moguće vidjeti na skladišnim izvještajima kao što je PREGLED PROMETA SKLADIŠTA (donos, ulaz, izlaz, stanje), skladišnim karticama (po nabavnoj i prodajnoj cijeni).

Na raspolaganju su i pregledi za ulaznu i izlaznu komisiju. ULAZNA KOMISIJA se puni na temelju ulaza robe kroz komisijsku primku. Prilikom prodaje robe ne treba voditi brigu da li se radi o vlastitoj robi ili onoj koju smo zaprimili na komisiju, program će na temelju vezanja na ulaz prepoznati što smo točno prodali, i kod pregleda prometa ul.komisije možemo dobiti koliko smo robe sa komisije prodali u određenom vremenskom razdoblju.

IZLAZNA KOMISIJA zadužuje našeg kupca izradom komisijske otpremnice, na kojoj ćemo kupca zadužiti robom po određenim dogovorenim prodajnim cijenama. Tako u svakom trenutku imamo uvid u stanje izlazne komisije. Kad nam kupac pošalje tzv.odjavu ili pregled prodane robe, dajemo mu izlazni račun za navedene količine i na taj način ga razdužujemo sa komisijskog skladišta.

Program može i raditi sa više skladišta (npr., veleprodajno i maloprodajno ili servis i trgovina), pri čemu kod prodaje ne treba voditi brigu otkuda što skidamo – ako je tako podešeno – program će nam sam kreirati međuskladišne prijenose i prikazati ih u mjesečnoj rekapitulaciji za određeno razdoblje.


IZLAZNI RAČUNI se izrađuju kroz modul za izradu IRA. Program je moguće podesiti da
-izlazni račun razdužuje i skladište
-uz izlazni račun izdaje se otpremnica
-izdaju se otpremnice, pa se jednim računom fakturira više njih

Izlazni račun zadužuje i kupca u sistemu saldakontija, te u knjigu izlaznih računa, a moguća je i integracija sa glavnom knjigom na više principa.

Propisan je i način izrade ako se vežemo na izlaznu komisiju.

Izlazne račune je moguće podesiti po nekoliko kriterija sa sistemom cjenika po partnerima i artiklima.


GOTOVINSKI RAČUNI su koncipirani tako da odmah skidaju robu sa zalihe. Moguća je i aktivacija opcije prodaje robe na kredite, pri čemu se aktivira i sistem praćenja stanja otplate kredita.

Računi su vidljivi na skladišnoj kartici pojedinačno, a u poreznim knjigama zbirno po završecima smjena.


Program DirectTrader može podržavati i FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO KUPACA integrirano sa fakturiranjem i glavnom knjigom. To znači da izdavanjem izlaznog računa kupca zadužujemo dugovno za određeni iznos tog računa. Kada kupac plati račun, na temelju bankovnog izvoda knjižimo uplatu i zatvaramo iznose koje je kupac platio. Knjiženje izvoda je moguće u samom modulu IS DirectTrader, ali i direktno iz glavne knjige.


Prema potrebama korisnika, ovaj program podržava i FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO DOBAVLJAČA, integrirano sa glavnom knjigom. To znači da likvidacijom ulaznog računa dobavljača zadužujemo potražno za određeni iznos tog ulaznog računa. Kada smo platili račun, na temelju bankovnog izvoda knjižimo uplatu i zatvaramo iznose koje je smo platili dobavljaču.

Knjiženje izvoda je moguće u samom modulu IS DirectTrader, ali i direktno iz glavne knjige.


Što se tiče knjigovodstvenih izvještaja, program daje cijeli niz izvještaja prema knjigovodstvu, ovisno o tome koje su sve opcije programa uključene. Imamo ulazne kalkulacije, izlazne kalkulacije i to analitički i sintetički, dnevne rekapitulacije primanja, bilo da su nastala kroz maloprodaju, uplate kroz žiroračun ili uplatom kredita.

Osim tih izvještaja, ukoliko se ovaj program koristi kao dio knjigovodstvenog paketa, na raspolaganju je i knjiga IRA, knjiga URA, knjiga primitaka i izdataka PDV obrazac (+ prateći obrasci), OPZ-STAT obrazac... Svi obrasci se mogu uvoziti u aplikaciju ePorezna.