Kelemen software logo

Knjigovodstveni programi

IS GLAVNA KNJIGA je program namijenjen knjiženju na konta glavne knjige, te kasnija razrada konta kroz preglede bilance, analitičkih kartica itd.
Može raditi samostalno ili biti povezan sa programom DirectTrader. Ako je povezan sa tim programom, onda su omogućeni automatski prijenosi i zajedničke obrade za oba programa.

Osnovni dijelovi programa su
-Matični podaci
-Knjiženje u dnevnik i automatizirani prijenosi iz drugih aplikacija
-Pregledi
-Zaključak konta


Kod Matičnih podataka moguće je unositi i mijenjati nazive konta u kontnom planu. KONTNI PLAN je moguće i importirati iz Excel tabele. Moguć je i unos u bazu poslovnih partnera, organizacijskih jedinica itd.


Knjiženje u dnevnik glavne knjige moguće je raditi ručno (slika lijevo), ali je moguć i automatizirani prijenos iz drugih aplikacija koje su radovi tvrtke Kelemen Software. U slučaju automatiziranog prijenosa se svi redovi dnevnika automatski prenose i popunjavaju prema dogovorenim kriterijima.

Kada se željeni set podataka nalazi u dnevniku, tada se podaci iz dnevnika prenose u datoteku Glavne knjige. Program ne dopušta prijenos dokumenata koji nemaju D-P = 0.


Na osnovu proknjiženih dokumenata, na raspolaganju su razni pregledi kao što su kontrolne liste, kartice analitičkih konta, bilance (analitička i sintetička) itd.

Za neke tipove pregleda, moguć je i export u Excel umjesto ispisne verzije.

ZAKLJUČAK KONTA je obrada unekoliko koraka u okviru koje se radi zatvaranje konta glavne knjige za knjigovodstvenu godinu i formiranje početnog stanja za narednu godinu.


IS PLAĆE su program namijenjen obračunu osobnih dohodaka. Program je vrlo opsežan i može se dodatno podešavati sa vrlo mnogo parametara jer i problematika obračuna osobnih dohodaka može biti vrlo kompleksna i različita od tvrtke do tvrtke. Na ovoj stranici će biti u grubo prikazane samo osnovne funkcije programa.

Aplikacija može raditi exportpodataka u program glavne knjige.


U dijelu programa sa MATIČNIM PODACIMA omogućeno je uređivanje brojnih opcija koje možete vidjeti na gornjoj slici.


Jedna od osnovnih maski kod matičnih podataka jest ona za unos podataka o djelatnicima. U njoj se koriste i podaci koji su unošeni u ostalim maskama matičnih podataka. Također, iz te maske su postavljeni i prečaci do drugih dijelova matičnih podataka.


OBRAČUN BRUTO IZNOSA redovne plaće moguće je podesiti parametrima po nekoliko različitih kriterija, ovisno za kojeg se korisnik programa odluči (npr. dogovoreni bruto, dogovoreni neto, obračun po koeficijentu, obračun po satnici i koeficijentu itd.)

U dijelu programa za POSEBNE OBRADE na raspolaganju su obrade poput:
-Božićnice
-Oporezive naknade
-Ostale oporezive isplate
-Ug.o djelu/Autorski honorar
-Obračun doprinosa
-Drugi dohodak
-Neoporeziva isplata
-Ostale neoporezive isplate


Nakon unosa satnica i odrađene obrade, na raspolaganju su brojni PREGLEDI i EXPORTI pripremljeni za ePoreznu, SEPA datoteke za banke itd.


Na slici lijevo je primjer isplatnog listića.

NAPOMENA: Svi podaci prikazani u prethodnim primjerima su neistiniti i izmišljeni, imena (osim autora programa) su izmišljena i netočna.


IS OSNOVNA SREDSTVA je aplikacija koja služi za evidenciju osnovnih sredstava, te obračun amortizacije. Obračun je moguće izlistati po nekolio kriterija, npr. po poslovnim jedinicama, po kontu amortizacije, po kontu osnovnog sredstva itd.

Na raspolaganju su i kartice osnovnih sredstava.

BLAGAJNA je aplikacija za vođenje blagajničkog poslovanja.

Moguća je organizacija po broju blagajne, izlistavanje uplatnica, isplatnica, izlistaj blagajne za neko razdoblje (sa donosom i stanjem na kraju razdoblja).

Ima i razrađen sistem kontiranja pojedinih redova blagajne te njihov prijenos u glavnu knjigu.