Kelemen software logo

NOVOSTI / AKTUALNOSTIU 2022.g. razvoj aplikacija će biti usmjeren na prelazak RH sa kune na euro.

Od 1.1.2022. aplikacija Kasa/DailyShop imat će mogućnost rada sa bazom podataka u CLOUD-u, što je vrlo pogodno za konfiguracije kod kojih je ured dislociran od maloprodajnog mjesta i pojednostavljue rad na programu sa raznih lokacija.

Od 1.1.2022. aplikacija DirectTrader imat će mogućnost rada sa bazom podataka u CLOUD-u što pojednostavljue rad na programu sa raznih lokacija.

Od 1.1.2022. aplikacija Car Evidence imat će mogućnost rada sa bazom podataka u CLOUD-u što pojednostavljue rad na programu sa raznih lokacija.

Od 1.1.2022. aplikacija Urudžbeni zapisnik imat će mogućnost rada sa bazom podataka u CLOUD-u što pojednostavljue rad na programu sa raznih lokacija.

Od 1.12.2020. počinjemo sa instalacijom QR Kodova kod svih maloprodajnih programa/aplikacija!!!