URUDŽBENI ZAPISNIK je aplikacija koja podržava praćenje toka dokumentacije i faza određenog pravnog predmeta.
Aplikacija može raditi sa bazom u CLOUD-u, što pojednostavljuje korištenje programa sa različitih lokacija i računala.

Nakon što se u matičnim podacima definiraju
-Predmeti
-Operateri
-Referenti
-Klasifikacijske oznake
-Stvaratelji pismena
može se početi sa unosom događaja za određene predmete.


Na raspolaganju su nam i razni filteri za lakše pronalaženje predmeta.


Pronalaskom željenog predmeta i njegovim označavanjem, možemo ući u masku sa događajima vezanim za dotični predmet. Na raspolaganju je pregled događaja i dokumentacije vezane za pojedine događaje, njihovo uređivanje, kao i dodavanje novih događaja, sa pohranom dokumenata u PDF formatu.